Mnogo korisnika obveznog zdravstvenog osiguranja ne znaju ni što im pokriva to osiguranje, a kamoli što točno pokriva dopunsko zdravstveno osiguranje.

Polica dopunskog zdravstvenog osiguranja

Za sve one koji se tako osjećaju, pripremili smo vodič koji će vam na jednostavan način objasniti što je to polica dopunskog zdravstvenog osiguranja, koje troškove pokriva, te kako ga ugovoriti!

Što je dopunsko zdravstveno osiguranje?

Dopunsko zdravstveno osiguranje je neobavezan tip zdravstvenog osiguranja koje pokriva dio troškova zdravstvenih usluga iz obveznog osiguranja. Sažeto rečeno, polica dopunskog zdravstvenog osiguranja će pokriti troškove zdravstvenih usluga temeljene uputnicama od vašeg liječnika.

U slučaju da nemate dopunsko zdravstveno osiguranje, obvezni ste platiti participaciju minimalnog iznosa 20% pune cijene zdravstvene usluge. Dopunsko zdravstveno osiguranje vrijedi samo u javnim zdravstvenim ustanovama i kod liječnika koji imaju ugovorenu suradnju s HZZO-om.

Naravno, uvjet koji morate zadovoljiti prije ugovaranja dopunskog zdravstvenog osiguranja je da imate obvezno zdravstveno osiguranje.

Sažeto rečeno, dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva razliku do pune cijene zdravstvenih usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Razlika između obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja

Temeljem određenih zakonskih regulativa, obveznim zdravstvenim osiguranjem HZZO pokriva sljedeće troškove zdravstvenih usluga:

 • Lijekovi s osnovne liste lijekova (A lista) propisane na recept
 • Preventivna zdravstvena zaštita žena
 • Obvezno cijepljenje
 • Cjelokupno liječenje zloćudnih bolesti
 • I druge stavke…

Dio troškova zdravstvenih usluga treba pokriti i sam pacijent, i tu dolazi do nužnosti dopunskog zdravstvenog osiguranja. Dopunsko zdravstveno osiguranje će pokriti sve participacijske troškove zdravstvenih usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez ograničenja.

Ovisno o ugovorenoj polici dopunskog zdravstvenog osiguranja, ono može pokriti i doplatu za lijekove s dopunske liste (B lista).

Što spada pod A i B listu lijekova?

U prethodnome poglavlju smo spomenuli A i B listu lijekova. Tu listu redovito ažurira HZZO, a istu možete pronaći ovdje.

A lista je osnovna lista lijekova te za lijekove iz te liste nećete trebati platiti participaciju u ljekarni. U slučaju da nemate ugovorenu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja, za njih ćete samo morati platiti trošak izdavanja recepta iznosa 10 kuna.

B lista je dopunska lista lijekova te ćete za njih morati platiti participaciju. Ako nemate dopunsko zdravstveno osiguranje, tada ćete morati pokriti i trošak izdavanja recepta za lijek.

Što se tiče pokrića lijekova s B liste, obratite pažnju na uvjete pojedine police dopunskog zdravstvenog osiguranja. Neki osiguravatelji imaju ograničeno pokriće participacije, neki neograničeno pokriće, a neki uopće ni ne pokrivaju lijekove s B liste. Primjerice, HZZO-ovo dopunsko zdravstveno osiguranje neće pokriti troškove participacije za lijekove s B liste, tako da i to uzmite u obzir.

Troškovi koje pokriva dopunsko zdravstveno osiguranje

U nastavku je lista svih troškova koje polica dopunskog zdravstvenog osiguranja može pokriti:

 • Izdavanje lijekova po receptu - participacija iznosa 10 kuna
 • Zdravstvena zaštita pružena od strane liječnika opće medicine, ginekologije i dentalne medicine - participacija iznosa 10 kuna
 • Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, što uključuje dnevnu bolnicu te kirurške zahvate unutar iste - participacija iznosa 50 kuna
 • Specijalistička dijagnostika koja nije na razini primarne zdravstvene zaštite - participacija iznosa 50 kuna
 • Ortopedska i druga pomagala koja su određena HZZO-ovim općim aktom - participacija iznosa 50 kuna
 • Bolnička zdravstvena zaštita - participacija iznosa 100 kuna
 • Dentalna pomagala propisana osnovnom listom dentalnih pomagala za osobe starije od 65 godina - participacija iznosa 500 kuna
 • Dentalna pomagala propisana osnovnom listom dentalnih pomagala za osobe od 18 do 65 godine - participacija iznosa 1.000 kuna
 • Liječenje u drugim članicama Europske unije, osim ako međunarodnim ugovorom između pojedine članice nije drukčije određeno

U slučaju da nemate ugovorenu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja na svoje ime, trebali biste sudjelovati u troškovima zdravstvenih usluga u visini od 20% pune cijene usluge. Maksimalan iznos je 2.000 kuna po jednom ispostavljenom računu. Naravno, ako imate dopunsko zdravstveno osiguranje, ti će troškovi biti pokriveni tim osiguranjem.

Bitne usluge koje pokriva polica dopunskog zdravstvenog osiguranja

Neke od najčešćih usluga koje građani zahtijevaju unutar hrvatskog zdravstvenog sustava su odlasci liječniku i zubaru. Troškovi liječenja mogu biti pozamašni ako nemate ugovoreno dopunsko zdravstveno osiguranje.

U nastavku saznajte koje stomatološke usluge i doplate u bolnicama pokriva i ne pokriva polica dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Stomatološke usluge

Što se tiče stomatoloških usluga, pregršt usluga je besplatno čak i uz osnovno zdravstveno osiguranje. Jedini trošak su participacijski troškovi, no i to možete riješiti ugovaranjem dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Ako ste stariji od 18 godina, tada će vam HZZO pokriti:

 • Liječenje zuba
 • Vađenje zuba
 • Liječenje paradentoze
 • Djelomične i totalne zubne proteze
 • Čišćenje kamenca dvaput godišnje
 • Trošak bijelih ispuna za jedinicu, dvojku i trojku u gornjoj i donjoj čeljusti
 • Trošak amalgamskih ispuna ostalih zubi

Za djecu mlađu od 18 godina, uz gornje navedeno HZZO pokriva i:

 • Aparatiće za zube
 • Kompozitne ispune za sve zube

Kada ugovorite dopunsko zdravstveno osiguranje, uzmite u obzir da ono ne vrijedi kod privatnih stomatologa. Ono će vrijediti samo kod stomatologa koji su HZZO partneri. 

Polica dopunskog osiguranja pokriva sve usluge koje se obavljaju na uputnicu stomatologa. To su usluge poput ugradnje zubnih proteza, vađenja zuba, RTG snimki zuba, i ortopana. Uz to, dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva i troškove participacije za preglede, recepte i uputnice.

Doplate u bolnicama

U slučaju operacije, svi će vam bolnički troškovi biti pokriveni dopunskim zdravstvenim osiguranjem. To je iznimno važno, pogotovo u situacijama kada morate na iznenadne operacije prijeloma kostiju. Važno je za znati da je nebitna cijena bolničkog liječenja, dopunsko osiguranje će vas u potpunosti osigurati od plaćanja operacije!

Ako vas zanima koje doplate u bolnicama polica dopunskog zdravstvenog osiguranja pokriva, to su:

 • Izdavanje uputnice
 • Pregled i pretraga
 • Nabava pomagala
 • Bolničko liječenje
 • Fizikalna terapija

U slučaju da nemate policu dopunskog zdravstvenog osiguranja, svi izdaci za usluge bi vas iznosili do 20% cijene pojedine zdravstvene usluge. Sigurno ne želite platiti do 2.000 kuna za pregled ili liječenje, tako da svakako uzmite u obzir ugovaranje police dopunskog zdravstvenog osiguranja!

Koliko košta dopunsko zdravstveno osiguranje?

Ako se odlučite na HZZO-ovu policy dopunskog zdravstvenog osiguranja, ona će vas koštati 70 kuna mjesečno ili 840 kuna godišnje za sve kategorije osiguranika. S njima se ugovor sklapa na godinu dana, s mogućnosti automatskog produljenja na još jednu godinu.

Naravno, na tržištu se nalazi i još ponuda dopunskog zdravstvenog osiguranja od osiguravajućih kuća koje nude drukčije uvjete od HZZO-ovog dopunskog osiguranja.

Prilikom plaćanja dopunskog osiguranja, postoji opcija da jednokratno platite cijeli godišnji iznos ili ga otplatite u mjesečnim ratama preko uplatnice, kreditne kartice ili internet bankarstva.

Na koje razdoblje mogu sklopiti policu dopunskog zdravstvenog osiguranja?

Inače se polica dopunskog zdravstvenog osiguranja ugovara na godinu dana, no u nekim situacijama ga možete raskinuti i prije, ako je izvanredna situacija. Bitno je znati da će ta informacija uvijek biti naznačena na vašoj individualnoj polici dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Kada ugovorite policu dopunskog zdravstvenog osiguranja, javlja se pojam karenca. Taj pojam označava period unutar kojeg prava iz osiguranja još ne vrijede. Kod dopunskog zdravstvenog osiguranja taj period traje 15 dana od sklapanja police osiguranja. Dobro je za znati da karencu možete izbjeći ako ste prije 30 dana imali aktivnu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja kod bilo kojeg osiguravatelja.

Najčešće se dopunsko osiguranje raskida godinu dana od datuma ugovaranja police. Taj datum je znan kao i skadenca. Iako svaka osiguravajuća kuća ima svoje uvjete za raskidanje police, njihova je praksa da najavite raskid ugovora minimalno tri mjeseca prije skadence.

Tko može dobiti besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje?

Vrlo je bitno znati tko u Hrvatskoj ima pravo na besplatno dopunsko osiguranje.

U taj krug spadaju:

 • Osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100% tjelesnog oštećenja
 • Osigurane osobe koje su darovatelji dijelova tijela u svrhu liječenja
 • Osigurane osobe koje su redovni učenici ili studenti uz uvjet starosti iznad 18 godina
 • Osobe kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja
 • Osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem zbog kojih ne mogu samostalno izvoditi primjerene aktivnosti
 • Trudnice u stanju i s poremećajima vezanim za trudnoću
 • Osiguranici čiji ukupan mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 45,59% proračunske osnovice (iznos za 2021. je 1.590 kuna)
 • Osiguranici samci čiji ukupan mjesečni prihod u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 58,31% proračunske osnovice (iznos za 2021. je 2.034 kuna)

Što još mogu ugovoriti uz policu dopunskog zdravstvenog osiguranja?

Uz dodatno pokriće troškova za B listu lijekova, kod ponekih osiguravajućih kuća možete ugovoriti i pokriće za drugo liječničko mišljenje, bolničku naknadu i kućnu njegu.

Uzmite u obzir da se dosta ljudi buni oko značenja bolničke naknade i boravka u bolnici. Trošak boravka u bolnici je već pokriven s osnovnim dopunskim osiguranjem te označava troškove boravljenja u bolnici. Bolnička naknada je zapravo iznos novca koji možete dobiti ako u bolnici završite zbog bolesti ili nesreće.

_________________

Polica dopunskog zdravstvenog osiguranja je esencijalna ako se želite zaštititi od neočekivanih posjeta bolnicama i liječnicima. No, isto tako, dopunsko zdravstveno osiguranje je korisno imati ako posjećujete stomatologe koji su pod okriljem HZZO-a. 

Realno gledajući, trošak od ispod 100 kuna mjesečno stvarno nije velik s obzirom na to koliko vam novaca dopunsko zdravstveno osiguranje može sačuvati. Zato ne oklijevajte i ugovorite policu dopunskog zdravstvenog osiguranja već danas!

Hodnocení kategorie 4.5
Polica dopunskog zdravstvenog osiguranja: 4.2/5 Od 254 Glasovi
David Gabrić David Gabrić(LinkedIn)
David Gabrić je SEO entuzijast i kreator informativnog sadržaja za različite niše. Bakalar je informatike, sa specijalizacijom u Poslovnim sustavima, koja ga uvodi u svijet financija i bankarstva.